Օգտվելու կանոններ

ExoSpecial.com կայքը հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանք է, որը պատկանում է ExoSpecial-ին: Կայքի որոշ առանձնահատկություններ կարող են ենթարկվել լրացուցիչ ուղեցույցների, պայմանների կամ կանոնների, որոնք կտեղադրվեն Կայքում նման հնարավորությունների հետ կապված:

Սույն Օգտագործման պայմանները նկարագրում են իրավականորեն պարտադիր պայմաններն ու պայմանները, որոնք վերահսկում են ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը: ՄՏՍԵԼՈՎ ԿԱՅՔ՝ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ ԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ և ներկայացնում եք, որ իրավասություն և կարողություն ունեք՝ մտնելու այս Պայմանները: ԿԱՅՔ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՔ Նվազագույնը 18 ՏԱՐԵԿԱՆ: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ՀԵՏ, ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԿԱՅՔԸ:

Մուտք դեպի Կայք

Սույն Պայմաններին համապատասխան: ExoSpecial-ը ձեզ տրամադրում է չփոխանցելի, ոչ բացառիկ, չեղյալ համարվող, սահմանափակ լիցենզիա՝ Կայք մուտք գործելու բացառապես ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար և խստիվ արգելում է տվյալների քերման ցանկացած ձև:

Որոշակի սահմանափակումներ: Սույն Պայմաններում ձեզ հաստատված իրավունքները ենթակա են հետևյալ սահմանափակումների. (բ) Դուք չպետք է փոխեք, կատարեք ածանցյալ աշխատանքներ, ապամոնտաժեք, հակադարձ կազմեք կամ հակադարձ ինժեներեք Կայքի որևէ մասից. (գ) դուք չպետք է մուտք գործեք Կայք՝ նմանատիպ կամ մրցակցային կայք կառուցելու համար. և (դ) բացառությամբ սույն հոդվածում հստակ նշվածի, Կայքի ոչ մի մաս չի կարող պատճենվել, վերարտադրվել, տարածվել, վերահրատարակվել, ներբեռնվել, ցուցադրվել, տեղադրվել կամ փոխանցվել որևէ ձևով կամ որևէ ձևով, եթե այլ բան նշված չէ, ապագա թողարկումը, թարմացումը կամ Կայքի ֆունկցիոնալության այլ հավելումներ ենթակա են սույն Պայմաններին: Կայքի բոլոր հեղինակային իրավունքի և սեփականության իրավունքի մասին ծանուցումները պետք է պահպանվեն դրանց բոլոր պատճեններում:

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Կայքը՝ ձեզ ծանուցելով կամ առանց դրա: Դուք հաստատել եք, որ Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրի ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև Կայքի կամ որևէ մասի որևէ փոփոխության, ընդհատման կամ դադարեցման համար:

Ոչ մի աջակցություն կամ սպասարկում: Դուք համաձայնում եք, որ Ընկերությունը պարտավորություն չի ունենա Ձեզ տրամադրել որևէ աջակցություն Կայքի հետ կապված:

Բացառելով Օգտատիրոջ ցանկացած բովանդակություն, որը դուք կարող եք տրամադրել, դուք տեղյակ եք, որ Կայքում և դրա բովանդակության բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները, արտոնագրերը, ապրանքանիշերը և առևտրային գաղտնիքները, պատկանում են Ընկերությանը կամ ընկերության մատակարարներին: Նկատի ունեցեք, որ սույն Պայմանները և մուտքը դեպի Կայք ձեզ չեն տալիս որևէ իրավունք, իրավունք կամ շահագրգռվածություն կամ որևէ մտավոր սեփականության իրավունք, բացառությամբ սույն Համաձայնագրում արտահայտված մուտքի սահմանափակ իրավունքների: Ընկերությունը և նրա մատակարարները վերապահում են սույն Պայմաններով չտրամադրված բոլոր իրավունքները:

Երրորդ կողմի հղումներ և գովազդ; Այլ օգտվողներ

Երրորդ կողմի հղումներ և գովազդ: Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր և ծառայություններ, և/կամ ցուցադրել երրորդ անձանց համար նախատեսված գովազդներ: Երրորդ կողմի նման հղումներն ու գովազդները Ընկերության վերահսկողության տակ չեն, և Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի հղումների և գովազդի համար: Ընկերությունը տրամադրում է մուտք դեպի Երրորդ Կողմի Հղումներ և Գովազդներ միայն որպես հարմարություն ձեզ համար, և չի վերանայում, հաստատում, վերահսկում, հաստատում, երաշխավորում կամ որևէ հայտարարություն չի անում Երրորդ կողմի հղումների և գովազդի վերաբերյալ: Դուք օգտագործում եք Երրորդ կողմի բոլոր հղումներն ու գովազդները ձեր ռիսկով և պետք է կիրառեք համապատասխան զգուշավորություն և հայեցողություն դա անելիս: Երբ սեղմում եք Երրորդ կողմի հղումներից և գովազդներից որևէ մեկին, կիրառվում են երրորդ կողմի կիրառելի պայմաններն ու քաղաքականությունը, ներառյալ երրորդ կողմի գաղտնիության և տվյալների հավաքման գործելակերպը:

Այլ օգտվողներ. Կայքի յուրաքանչյուր օգտատեր բացառապես պատասխանատու է իր օգտատերերի ցանկացած և ամբողջ բովանդակության համար: Քանի որ մենք չենք վերահսկում Օգտատիրոջ բովանդակությունը, դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում Օգտատիրոջ որևէ բովանդակության համար՝ լինի դա ձեր կամ այլոց կողմից տրամադրված: Դուք համաձայնում եք, որ Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրի որևէ նման փոխազդեցության հետևանքով առաջացած որևէ կորստի կամ վնասի համար:

Դուք սույնով ազատում և ընդմիշտ ազատում եք Ընկերությանը և մեր սպաներին, աշխատակիցներին, գործակալներին, իրավահաջորդներին և հանձնարարականներին, և սրանով հրաժարվում և հրաժարվում եք յուրաքանչյուր անցյալ, ներկա և ապագա վեճից, պահանջից, հակասությունից, պահանջից, իրավունքից, պարտավորությունից, պատասխանատվությունից, ցանկացած տեսակի և բնույթի գործողություն և գործողության պատճառ, որը առաջացել կամ առաջացել է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն Կայքից կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում է Կայքին: Եթե ​​դուք Կալիֆորնիայի բնակիչ եք, դուք սույնով հրաժարվում եք Կալիֆորնիայի քաղաքացիական օրենսգրքի 1542 բաժնից վերը նշվածի հետ կապված, որտեղ ասվում է. Ազատ արձակման կատարման ժամանակը, որը, եթե նա գիտի, պետք է էականորեն ազդել պարտապանի հետ նրա կարգավորման վրա»:

Թխուկներ և վեբ փարոսներ: Ինչպես ցանկացած այլ կայք, ExoSpecial-ն օգտագործում է «քուքիներ»: Այս թխուկներն օգտագործվում են տեղեկություններ պահելու համար, ներառյալ այցելուների նախասիրությունները, և այն վեբկայքի էջերը, որոնց այցելուն մուտք է գործել կամ այցելել: Տեղեկատվությունն օգտագործվում է օգտատերերի փորձը օպտիմալացնելու համար՝ հարմարեցնելով մեր վեբ էջի բովանդակությունը՝ հիմնվելով այցելուների զննարկչի տեսակի և/կամ այլ տեղեկատվության վրա:

Ազատում պատասխանատվությունից

Կայքը տրամադրվում է «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով, և ընկերությունը և մեր մատակարարները բացահայտորեն հրաժարվում են ցանկացած տեսակի երաշխիքներից և պայմաններից՝ բացահայտ, ենթադրյալ կամ օրենքով, ներառյալ բոլոր երաշխիքները կամ առևտրականության պայմանները: , հարմարեցվածություն որոշակի նպատակի համար, կոչում, հանգիստ վայելք, ճշգրտություն կամ խախտում չլինի: Մենք և մեր մատակարարները երաշխիք չենք տալիս, որ կայքը կբավարարի ձեր պահանջները, հասանելի կլինի անխափան, ժամանակին, անվտանգ կամ առանց սխալների հիմունքներով, կամ կլինի ճշգրիտ, հուսալի, զերծ վիրուսներից կամ այլ վնասակար կոդերից, ամբողջական, օրինական: , կամ ապահով: Եթե ​​կիրառելի օրենսդրությունը պահանջում է կայքի հետ կապված որևէ երաշխիք, ապա բոլոր այդպիսի երաշխիքների տևողությունը սահմանափակվում է մինչև իննսուն (90) օր՝ սկսած առաջին օգտագործման օրվանից:

Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս բացառել ենթադրյալ երաշխիքները, ուստի վերը նշված բացառումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա: Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս սահմանափակումներ այն մասին, թե որքան երկար է տևում ենթադրյալ երաշխիքը, ուստի վերը նշված սահմանափակումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա:

Պատասխանատվության սահմանափակում

Օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, ընկերությունը կամ մեր մատակարարները ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չեն կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև կորցրած շահույթի, կորցրած տվյալների, փոխարինող ապրանքների գնման ծախսերի կամ որևէ անուղղակի, հետևանքային, օրինակելի, պատահական, հատուկ կամ պատժիչ վնասներ, որոնք բխում են կամ առնչվում են այս պայմաններին կամ ձեր կողմից կայքի օգտագործմանը կամ կայքի օգտագործման անկարողությանը, նույնիսկ եթե ընկերությանը տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին: Կայքի մուտքն ու օգտագործումը ձեր հայեցողությամբ և ռիսկով է, և դուք բացառապես պատասխանատու կլինեք ձեր սարքի կամ համակարգչային համակարգի ցանկացած վնասի կամ դրանից բխող տվյալների կորստի համար:

Օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, չնայած դրանում պարունակվող հակառակը, մեր պատասխանատվությունը ձեր առջև ցանկացած վնասի համար, որը բխում է կամ առնչվում է այս համաձայնագրից, միշտ սահմանափակվելու է առավելագույնը հիսուն ԱՄՆ դոլարով (50 ԱՄՆ դոլար): Մեկից ավելի պահանջների առկայությունը չի ընդլայնի այս սահմանը: Դուք համաձայնում եք, որ մեր մատակարարները որևէ պատասխանատվություն չեն կրելու, որը բխում է կամ առնչվում է սույն համաձայնագրից:

Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս սահմանափակել կամ բացառել պատասխանատվությունը պատահական կամ հետևանքային վնասների համար, ուստի վերը նշված սահմանափակումը կամ բացառումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա:

Termամկետ և դադարեցում: Սույն Բաժնի համաձայն՝ սույն Պայմանները կմնան լիարժեք ուժի մեջ և ուժի մեջ կմնան մինչ դուք օգտագործում եք Կայքը: Մենք կարող ենք կասեցնել կամ դադարեցնել Կայքն օգտագործելու ձեր իրավունքները ցանկացած ժամանակ՝ մեր հայեցողությամբ ցանկացած պատճառով, ներառյալ՝ այս Պայմանների խախտմամբ Կայքի ցանկացած օգտագործման համար: Սույն Պայմաններով նախատեսված ձեր իրավունքների դադարեցումից հետո ձեր հաշիվը և Կայք մուտք գործելու և օգտագործելու իրավունքը անմիջապես կդադարեցվի: Դուք հասկանում եք, որ ձեր Հաշվի ցանկացած դադարեցում կարող է ներառել ձեր Օգտագործողի բովանդակության ջնջում, որը կապված է ձեր հաշվի հետ մեր կենդանի տվյալների բազաներից: Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրի ձեր առջև սույն Պայմաններով նախատեսված ձեր իրավունքների ցանկացած դադարեցման համար:

Հեղինակային քաղաքականություն

Ընկերությունը հարգում է ուրիշների մտավոր սեփականությունը և խնդրում է, որ մեր Կայքի օգտատերերը նույնն անեն: Մեր Կայքի հետ կապված՝ մենք ընդունել և իրականացրել ենք հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը հարգող քաղաքականություն, որը նախատեսում է խախտող ցանկացած նյութի հեռացում և մեր առցանց կայքի օգտատերերի դադարեցում, ովքեր մտավոր սեփականության իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները, բազմիցս խախտողներ են: Եթե ​​կարծում եք, որ մեր օգտատերերից մեկը մեր Կայքի օգտագործման միջոցով անօրինական կերպով խախտում է ստեղծագործության հեղինակային իրավունք(ներ)ը և ցանկանում է հեռացնել ենթադրյալ խախտող նյութը, ապա գրավոր ծանուցման ձևով ստորև բերեք հետևյալ տեղեկատվությունը (համաձայն. մինչև 17 USC § 512(c)) պետք է տրամադրվի.

  • ձեր ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը.
  • հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության նույնականացում, որը դուք պնդում եք, որ խախտվել է.
  • մեր ծառայությունների այն նյութի նույնականացումը, որը դուք պնդում եք, որ խախտում է, և որը պահանջում եք հեռացնել մեզանից.
  • բավարար տեղեկատվություն, որը թույլ կտա մեզ գտնել այդպիսի նյութեր.
  • ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլ. փոստի հասցեն;
  • հայտարարություն այն մասին, որ դուք բարեխղճորեն հավատում եք, որ անընդունելի նյութի օգտագործումը թույլատրված չէ. և
  • հայտարարություն այն մասին, որ ծանուցման մեջ առկա տեղեկատվությունը ճշգրիտ է և սուտ վկայության համար պատժի տակ, որ դուք կամ հեղինակային իրավունքի սեփականատերն եք, որը ենթադրաբար խախտվել է, կամ որ դուք լիազորված եք գործել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ անունից:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ համաձայն 17 USC § 512(f), էական փաստի ցանկացած խեղաթյուրում գրավոր ծանուցման մեջ գանգատող կողմին ինքնաբերաբար ենթարկում է պատասխանատվության ցանկացած վնասի, ծախսերի և փաստաբանական վճարների համար, որոնք մենք կրել ենք՝ կապված գրավոր ծանուցման և պնդումների հետ: հեղինակային իրավունքի խախտում.

ընդհանուր

Սույն Պայմանները ենթակա են երբեմն վերանայման, և եթե մենք որևէ էական փոփոխություն կատարենք, մենք կարող ենք ծանուցել ձեզ՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով մեզ ձեր կողմից տրամադրված վերջին էլ. փոստի հասցեին և/կամ մեր կայքում փոփոխությունների մասին ակնառու կերպով ծանուցում տեղադրելով: Կայք. Դուք պատասխանատու եք մեզ տրամադրելու ձեր ամենաթարմ էլ. փոստի հասցեն: Այն դեպքում, երբ վերջին էլ. փոստի հասցեն, որը դուք տրամադրել եք մեզ, վավեր չէ, նման ծանուցում պարունակող էլ. նամակի մեր ուղարկումը, այնուամենայնիվ, կլինի արդյունավետ ծանուցում ծանուցման մեջ նկարագրված փոփոխությունների մասին: Սույն Պայմանների ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ կմտնի ամենաուշը երեսուն (30) օրացուցային օրվանից հետո, երբ մենք ձեզ էլեկտրոնային փոստով ծանուցում կուղարկենք կամ երեսուն (30) օրացուցային օրվանից հետո, երբ մենք տեղադրեցինք փոփոխությունների մասին ծանուցումը մեր կայքում: Այս փոփոխությունները կգործեն անմիջապես մեր Կայքի նոր օգտվողների համար: Նման փոփոխությունների մասին ծանուցումից հետո մեր Կայքի շարունակական օգտագործումը ցույց է տալիս, որ դուք ընդունում եք այդպիսի փոփոխությունները և համաձայնվում եք պարտավորված լինել նման փոփոխությունների պայմաններով:

Տարաձայնությունների Կարգավորում

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս արբիտրաժային համաձայնագիրը: Դա Ընկերության հետ ձեր պայմանագրի մի մասն է և ազդում է ձեր իրավունքների վրա: Այն պարունակում է ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ընթացակարգեր:

Արբիտրաժային պայմանագրի կիրառելիությունը: Բոլոր պահանջներն ու վեճերը՝ կապված Պայմանների կամ Ընկերության կողմից տրամադրվող որևէ ապրանքի կամ ծառայության օգտագործման հետ, որոնք չեն կարող լուծվել ոչ պաշտոնական կամ փոքր հայցերի դատարանում, պետք է լուծվեն անհատական ​​հիմունքներով պարտադիր արբիտրաժով՝ համաձայն սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի պայմանների: Եթե ​​այլ բան համաձայնեցված չէ, բոլոր արբիտրաժային վարույթները կանցկացվեն անգլերենով: Սույն Արբիտրաժային համաձայնագիրը վերաբերում է ձեզ և Ընկերությանը, ինչպես նաև ցանկացած դուստր ձեռնարկությունների, մասնաճյուղերի, գործակալների, աշխատակիցների, շահագրգիռ նախորդների, իրավահաջորդների և հանձնարարվածների, ինչպես նաև Պայմաններով նախատեսված ծառայությունների կամ ապրանքների բոլոր լիազորված կամ չարտոնված օգտվողների կամ շահառուների վրա:

Ծանուցման պահանջ և ոչ պաշտոնական վեճերի լուծում: Նախքան կողմերից մեկը կարող է դիմել արբիտրաժ, կողմը նախ պետք է մյուս կողմին ուղարկի վեճի մասին գրավոր ծանուցում, որտեղ նկարագրված է հայցի կամ վեճի բնույթն ու հիմքը, ինչպես նաև հայցվող օգնությունը: Ընկերությանը պետք է ուղարկվի ծանուցում legal@exospecial.com. Ծանուցումը ստանալուց հետո դուք և Ընկերությունը կարող եք փորձել լուծել հայցը կամ վեճը ոչ պաշտոնապես: Եթե ​​դուք և Ընկերությունը չլուծեք հայցը կամ վեճը Ծանուցումը ստանալուց հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է սկսել արբիտրաժային վարույթ: Որևէ կողմի կողմից արված որևէ կարգավորման առաջարկի գումարը չի կարող բացահայտվել արբիտրին մինչև արբիտրը որոշել է վճռի չափը, որի իրավունքն ունի կողմերից որևէ մեկը:

Արբիտրաժային կանոններ. Արբիտրաժը պետք է սկսվի Ամերիկյան արբիտրաժային ասոցիացիայի միջոցով, որը վեճերի լուծման այլընտրանքային կազմակերպություն է, որն առաջարկում է արբիտրաժ, ինչպես նշված է այս բաժնում: Եթե ​​AAA-ն հասանելի չէ արբիտրաժի համար, կողմերը պետք է համաձայնեն ընտրել այլընտրանքային ADR Մատակարար: ADR Մատակարարի կանոնները պետք է կարգավորեն արբիտրաժի բոլոր ասպեկտները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ կանոնները հակասում են Պայմաններին: AAA սպառողների արբիտրաժի կանոնները, որոնք կարգավորում են արբիտրաժը, հասանելի են առցանց ADR.org կայքում կամ զանգահարելով AAA 1-800-778-7879 հեռախոսահամարով: Արբիտրաժը վարում է մեկ, չեզոք արբիտրը: Ցանկացած պահանջ կամ վեճ, որտեղ հայցվող վճռի ընդհանուր գումարը տասը հազար ԱՄՆ դոլարից (10,000.00 ԱՄՆ դոլար) պակաս է, կարող է լուծվել պարտադիր արբիտրաժի միջոցով, որը հիմնված չէ արտաքին տեսքի վրա՝ օգնություն հայցող կողմի ընտրությամբ: Պահանջների կամ վեճերի դեպքում, որտեղ հայցվող վճռի ընդհանուր գումարը տասը հազար ԱՄՆ դոլար է (10,000.00 ԱՄՆ դոլար) կամ ավելի, լսումների իրավունքը կսահմանվի Արբիտրաժային Կանոններով: Ցանկացած լսում կանցկացվի ձեր բնակության վայրից 100 մղոն հեռավորության վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դուք բնակվում եք Միացյալ Նահանգներից դուրս, և եթե կողմերն այլ բան չեն պայմանավորվում: Եթե ​​դուք բնակվում եք ԱՄՆ-ից դուրս, ապա արբիտրը կողմերին պետք է ողջամիտ ծանուցում տա բանավոր լսումների օրվա, ժամի և վայրի մասին: Արբիտրի կողմից կայացված վճռի վերաբերյալ ցանկացած վճիռ կարող է մուտքագրվել իրավասու իրավասության ցանկացած դատարան: Եթե ​​արբիտրը ձեզ վճիռ է շնորհում, որն ավելի մեծ է, քան վերջին հաշվարկային առաջարկը, որը Ընկերությունը արել է ձեզ նախքան արբիտրաժը սկսելը, Ընկերությունը ձեզ կվճարի վճռից ավելին կամ $2,500.00: Յուրաքանչյուր կողմ կրում է իր ծախսերն ու վճարումները, որոնք բխում են արբիտրաժից և վճարում է ADR Մատակարարի վճարների և ծախսերի հավասար բաժինը:

Լրացուցիչ կանոններ չներկայանալու վրա հիմնված արբիտրաժի համար: Եթե ​​ընտրվում է չներկայանալու վրա հիմնված արբիտրաժ, ապա արբիտրաժը պետք է անցկացվի հեռախոսով, առցանց և/կամ բացառապես գրավոր դիմումների հիման վրա. կոնկրետ եղանակն ընտրում է արբիտրաժը նախաձեռնող կողմը: Արբիտրաժը չպետք է ներառի կողմերի կամ վկաների անձնական ներկայությունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի միջև:

Ժամկետային սահմանափակումներ. Եթե ​​դուք կամ Ընկերությունը հետապնդում եք արբիտրաժ, ապա արբիտրաժային հայցը պետք է սկսվի և/կամ պահանջվի վաղեմության ժամկետի և համապատասխան հայցի համար ԱՀՀ կանոնների համաձայն սահմանված ժամկետում:

Արբիտրի հեղինակությունը: Եթե ​​արբիտրաժը սկսվի, արբիտրը կորոշի ձեր և Ընկերության իրավունքներն ու պարտականությունները, և վեճը չի համախմբվի որևէ այլ հարցերի հետ կամ չի միանա որևէ այլ գործերի կամ կողմերի հետ: Արբիտրն իրավասու է բավարարել միջնորդությունները, որոնք վերաբերվում են ցանկացած պահանջի ամբողջական կամ մի մասի: Արբիտրն իրավասու է վճարել դրամական վնասի փոխհատուցում և տրամադրել ցանկացած ոչ դրամական միջոց կամ օգնություն, որը հասանելի է անհատին՝ կիրառելի օրենքով, ԱՀՀ-ի կանոններով և Պայմաններով: Արբիտրը թողարկում է գրավոր վճիռ և որոշման հայտարարություն, որտեղ նկարագրվում են այն էական եզրակացությունները և եզրակացությունները, որոնց վրա հիմնված է որոշումը: Արբիտրն ունի նույն իրավասությունը անհատական ​​հիմունքներով փոխհատուցում տրամադրելու համար, ինչ դատարանի դատավորը: Արբիտրի որոշումը վերջնական է և պարտադիր է ձեր և Ընկերության համար:

Jյուրիի դատավարությունից հրաժարվելը: ՍՈՒՐՈՎ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԵՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ԴԱՏԱՐԱՆ ԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԿԱՄ ԵՐԴՈՒՐԻԻ ԱՌՋ ՈՒՆԵՆԱԼ ԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, փոխարենը ընտրելով, որ բոլոր հայցերն ու վեճերը լուծվեն արբիտրաժի միջոցով՝ համաձայն սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի: Արբիտրաժային ընթացակարգերը սովորաբար ավելի սահմանափակ են, ավելի արդյունավետ և էժան, քան դատարանում կիրառվող կանոնները և ենթակա են դատարանի կողմից խիստ սահմանափակ վերանայման: Այն դեպքում, երբ ձեր և Ընկերության միջև որևէ դատավարություն ծագի ցանկացած նահանգում կամ դաշնային դատարանում` արբիտրաժային վճիռը չեղարկելու կամ կիրարկելու հայցով կամ այլ կերպ, ԴՈՒՔ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԵՔ ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԴԱՏԱՎՈՐՎԱԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, փոխարենը ընտրելով, որ վեճը լուծվի: դատավորի կողմից։

Դասակարգային կամ համախմբված գործողություններից հրաժարվելը: Սույն արբիտրաժային համաձայնագրի շրջանակում գտնվող բոլոր պահանջներն ու վեճերը պետք է արբիտրաժային կամ դատավարության ենթարկվեն անհատական ​​և ոչ դասակարգային հիմունքներով, և մեկից ավելի հաճախորդի կամ օգտագործողի պահանջները չեն կարող լուծվել կամ վիճարկել համատեղ կամ միավորվել որևէ այլ հաճախորդի պահանջների հետ: կամ օգտագործող:

Գաղտնիություն: Արբիտրաժային վարույթի բոլոր ասպեկտները պետք է խստորեն գաղտնի լինեն: Կողմերը պայմանավորվում են պահպանել գաղտնիությունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով: Սույն պարբերությունը չի խանգարում կողմերին դատարան ներկայացնել ցանկացած տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է սույն Համաձայնագրի կիրարկման, արբիտրաժային վճիռը կիրառելու կամ դատական ​​կարգով կամ արդարացի օգնություն հայցելու համար:

Հաստատելիություն: Եթե ​​իրավասու իրավասության դատարանի կողմից օրենքով ճանաչվի սույն Արբիտրաժային համաձայնագրի որևէ մասը կամ մասերը անվավեր կամ անիրագործելի, ապա այդպիսի հատուկ մասը կամ մասերը ուժի մեջ չեն և ուժի մեջ կմտնեն, իսկ Համաձայնագրի մնացած մասը պետք է խզվի: շարունակել ամբողջ ուժով և ուժով:

Հրաժարվելու իրավունք. Սույն Արբիտրաժային պայմանագրով սահմանված ցանկացած կամ բոլոր իրավունքները և սահմանափակումները կարող են հրաժարվել այն կողմի կողմից, ում դեմ ներկայացված է հայցը: Նման հրաժարումը չի կարող հրաժարվել կամ ազդել սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի որևէ այլ մասի վրա:

Համաձայնության գոյատևում: Սույն Արբիտրաժային համաձայնագիրը կգործի Ընկերության հետ ձեր հարաբերությունների դադարեցումից հետո:

Փոքր պահանջների դատարան: Այնուամենայնիվ, վերը նշվածը, կամ դուք կամ Ընկերությունը կարող եք անհատական ​​հայց ներկայացնել փոքր հայցերի դատարան:

Արտակարգ իրավիճակների արդարացի օգնություն. Ինչևէ վերը նշվածով, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է արտակարգ իրավիճակների արդարացի օգնություն խնդրել նահանգային կամ դաշնային դատարանում, որպեսզի պահպանի ստատուս-քվոն սպասվող արբիտրաժում: Միջանկյալ միջոցների մասին խնդրանքը չի համարվում սույն Արբիտրաժային համաձայնագրով նախատեսված այլ իրավունքներից կամ պարտականություններից հրաժարում:

Պահանջներ, որոնք ենթակա չեն արբիտրաժի: Անկախ վերը նշվածից, զրպարտության, Համակարգչային խարդախության և չարաշահման մասին օրենքի խախտման և մյուս կողմի արտոնագրի, հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի կամ առևտրային գաղտնիքի խախտման կամ յուրացման մասին պնդումները ենթակա չեն սույն Արբիտրաժային համաձայնագրի: Ցանկացած հանգամանքներում, երբ վերը նշված արբիտրաժային համաձայնագիրը կողմերին թույլ է տալիս դատական ​​հայց ներկայացնել դատարանում, կողմերը սույնով համաձայնում են նման նպատակների համար ենթարկվել Լուիզիանայի նահանգում գտնվող դատարանների անձնական իրավասությանը:

Կայքը կարող է ենթարկվել ԱՄՆ արտահանման վերահսկման օրենքներին և կարող է ենթակա լինել այլ երկրներում արտահանման կամ ներմուծման կանոնակարգերի: Դուք համաձայնում եք չարտահանել, չվերարտահանել կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չփոխանցել Ընկերությունից ձեռք բերված ԱՄՆ տեխնիկական տվյալներ կամ այդպիսի տվյալներ օգտագործող որևէ ապրանք՝ խախտելով Միացյալ Նահանգների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը:

Եթե ​​դուք Կալիֆորնիայի բնակիչ եք, կարող եք բողոքներ հայտնել Կալիֆորնիայի Սպառողների գործերի դեպարտամենտի սպառողական ապրանքների բաժնի Բողոքների օգնության բաժին՝ գրավոր կապվելով նրանց հետ՝ 400 R Street, Sacramento, CA 95814:

Էլեկտրոնային հաղորդակցություն Ձեր և Ընկերության միջև հաղորդակցությունն օգտագործում է էլեկտրոնային միջոցներ՝ անկախ նրանից՝ դուք օգտագործում եք Կայքը, կամ ուղարկում եք մեզ էլ. Պայմանագրային նպատակներով դուք (ա) համաձայնում եք ստանալ Ընկերությունից հաղորդագրություններ էլեկտրոնային ձևով. և (բ) համաձայնում են, որ բոլոր պայմանները և պայմանները, համաձայնագրերը, ծանուցումները, բացահայտումները և այլ հաղորդագրությունները, որոնք Ընկերությունը տրամադրում է ձեզ էլեկտրոնային եղանակով, բավարարում են ցանկացած իրավական պարտավորություն, որը կբավարարեր այդպիսի հաղորդագրությունները, եթե դրանք լինեին թղթային տարբերակով:

Ամբողջական պայմանները: Այս Պայմանները կազմում են ձեր և մեր միջև Կայքի օգտագործման վերաբերյալ ամբողջ համաձայնագիրը: Մեր կողմից սույն Պայմանների որևէ իրավունք կամ դրույթ չկիրառելը կամ չկատարելը չի ​​գործում որպես այդպիսի իրավունքից կամ դրույթից հրաժարում: Այս Պայմաններում բաժինների անվանումները միայն հարմարության համար են և չունեն իրավական կամ պայմանագրային ազդեցություն: «ներառյալ» բառը նշանակում է «ներառյալ առանց սահմանափակման»։ Եթե ​​սույն Պայմանների որևէ դրույթ համարվում է անվավեր կամ անիրագործելի, ապա սույն Պայմանների մյուս դրույթները կզրկվեն, և անվավեր կամ անգործադրելի դրույթը կհամարվի փոփոխված, որպեսզի այն վավեր և կիրառելի լինի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով: Ընկերության հետ ձեր հարաբերությունները անկախ կապալառու են, և կողմերից ոչ մեկը մյուսի գործակալ կամ գործընկեր չէ: Սույն Պայմանները և ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները չեն կարող վերագրվել, ենթապայմանագրվել, պատվիրակվել կամ այլ կերպ փոխանցվել ձեր կողմից՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության, և վերը նշվածը խախտող ցանկացած հանձնարարական, ենթապայմանագրի, պատվիրակության կամ փոխանցման փորձ անվավեր է և անվավեր: Ընկերությունը կարող է ազատորեն հանձնարարել այս Պայմանները: Սույն Պայմաններում սահմանված պայմանները պարտադիր են լիազորված անձանց համար:

Ապրանքային նշանի մասին տեղեկատվություն: Կայքում ցուցադրված բոլոր ապրանքային նշանները, տարբերանշանները և սպասարկման նշանները մեր սեփականությունն են կամ այլ երրորդ անձանց սեփականությունը: Ձեզ չի թույլատրվում օգտագործել այս նշանները առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության կամ երրորդ կողմի համաձայնության, որը կարող է ունենալ այդ նշանները:

Կոնտակտային տվյալներ

Այս քաղաքականության հետ կապված ցանկացած հարցի համար դիմեք legal@exospecial.com ցանկացած ժամանակ: